Tòa nhà văn phòng Smart Invest – Hà Nội

  • Loại công trình: Tòa nhà văn phòng
  • Loại sản phẩm: Điều hòa Skyair âm trần, giấu trần Daikin + Package Daikin
  • Dịch vụ: Tư vấn, cung cấp, thi công hệ thống điều hòa cho văn phòng và phòng server
Tòa nhà văn phòng Smart Invest lắp đặt hệ thống điều hòa Skyair Daikin cho khối văn phòng và máy Package Daikin 10HP cho phòng server
Tòa nhà văn phòng Smart Invest lắp đặt hệ thống điều hòa Skyair Daikin cho khối văn phòng và máy Package Daikin 10HP cho phòng server
Tòa nhà văn phòng Smart Invest lắp đặt hệ thống điều hòa Skyair Daikin cho khối văn phòng và máy Package Daikin 10HP cho phòng server
Tòa nhà văn phòng Smart Invest lắp đặt hệ thống điều hòa Skyair Daikin cho khối văn phòng và máy Package Daikin 10HP cho phòng server
Tòa nhà văn phòng Smart Invest lắp đặt hệ thống điều hòa Skyair Daikin cho khối văn phòng và máy Package Daikin 10HP cho phòng server
Tòa nhà văn phòng Smart Invest lắp đặt hệ thống điều hòa Skyair Daikin cho khối văn phòng và máy Package Daikin 10HP cho phòng server
Tòa nhà văn phòng Smart Invest lắp đặt hệ thống điều hòa Skyair Daikin cho khối văn phòng và máy Package Daikin 10HP cho phòng server
Tòa nhà văn phòng Smart Invest lắp đặt hệ thống điều hòa Skyair Daikin cho khối văn phòng và máy Package Daikin 10HP cho phòng server